[giaban]Call[/giaban] [giacu]0[/giacu] [chitiet]
 - Bàn kính, bàn gỗ kính - Giá bán: 500K/cái
- Tình trạng: còn mới 99%
- Kích thước: 55 x 110cm
- Chất liệu: Chân bằng gỗ ,kinh, inoc
- Liên hệ: 0913998816 - 0915998816

[/chitiet]

Liên Quan

Sản phẩm khuyến mãi

Nội Thất Hưng Thủy - Địa chỉ: 184 Nguyễn Khoái - Hotline: 033.696.8888