[giaban]Call[/giaban]
[giacu] 0[/giacu]
[chitiet]
Sofa 02 kích thước: 1,7 x 2,3 m

Giá bán: 2,5 triệu/ bộ

Liên hệ: 0913998816[/chitiet]

Sản phẩm khuyến mãi

Nội Thất Hưng Thủy - Địa chỉ: 184 Nguyễn Khoái - Hotline: 0163.696.8888