[chitiet]Công ty TNHH nội thất Hưng Thủy là nhà phân phối đệm bông ép cao cấp của Hàn Quốc.
Báo giá đệm bông ép dày 5cm

Đệm bông ép cỡ 1m x 1,9m dày 5cm - Mã SP: BF5 : 1m x1,9m giá: 700,000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,2m x 1,9m dày 5cm - Mã SP: BF5 : 1,2m x 1,9m giá: 800,000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,5m x 1,9m dày 5cm - Mã SP: BF5 : 1,5m x 1,9m giá: 1.100,000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,6 x 2m dày 5cm - Mã SP: BF5 : 1,6m x 2m giá: 1.300,000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,8 x 2m dày 5cm - Mã SP: BF5 : 1,8m x 2m giá: 1.500,000 VND

Báo giá đệm bông ép dày 7cm

Đệm bông ép cỡ 1m x 1,9m dày 7cm - Mã SP: BF7 : 1m x 1,9m giá: 800,000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,2m x 1,9m dày 7cm - Mã SP: BF7 : 1,2m x 1,9m giá: 900,000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,5m x 1,9m dày 7cm - Mã SP: BF7 : 1,2m x 1,9m giá: 1.200,000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,6m x 2m dày 7cm - Mã SP: BF7 : 1,6m x 2m giá: 1.400,000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,8m x 2m dày 7cm - Mã SP: BF7 : 1,8m x 2m giá: 1.600,000 VND

Báo giá đệm bông ép dày 9cm

Đệm bông ép cỡ 1m x 1,9m dày 9cm - Mã SP: BF9 : 1m x 1,9m giá: 900,000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,2m x 1,9m dày 9cm - Mã SP: BF9 : 1,2m x 1,9m giá: 1.000.000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,5m x 1,9m dày 9cm - Mã SP: BF9 : 1,5m x 1,9m giá: 1.300.000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,6m x 2m dày 9cm - Mã SP: BF9 : 1,6m x 2m giá: 1.500.000 VND

Đệm bông ép cỡ 1,8m x 2m dày 9cm - Mã SP: BF9 : 1,8m x 2m giá: 1.800.000 VND

Sofa New miễn phí vận chuyển cho khách hàng trong phạm vi 05 km

Chương trình giảm giá đặc biệt cho tất cả khách hàng mua đệm bông ép xem chi tiết tại đây

LH: Nội thất Hưng Thủy - ĐC: 120 Nguyễn Khoái - ĐT: 0163.696.8888
[/chitiet]

Sản phẩm khuyến mãi

Nội Thất Hưng Thủy

Hotline: 033 696 8888 - 0799 019 888

Địa chỉ: 184 Nguyễn Khoái - Hà Nội