[chitiet]

Báo giá đệm PE dày 5cm

Đệm PE 5cm cỡ 1m x 1,9m - Mã SP: PE-5KT: 1m x1,9m giá: 350,000 VND

Đệm PE 5cm cỡ 1,2m x 1,9m - Mã SP: PE-5KT: 1,2m x 1,9m giá: 390,000 VND

Đệm PE 5cm cỡ 1,5m x 1,9m - Mã SP: PE-5KT: 1,5m x 1,9m giá: 450,000 VND

Đệm PE 5cm cỡ 1,6 x 2m - Mã SP: PE-5KT: 1,6m x 2m giá: 490,000 VND

Đệm PE 5cm cỡ 1,8 x 2m - Mã SP: PE-5KT: 1,8m x 2m giá: 530,000 VND

Báo giá đệm PE dày 7cm

Đệm PE 7cm cỡ 1m x 1,9m - Mã SP: PE-7KT: 1m x 1,9m giá: 420,000 VND

Đệm PE 7cm cỡ 1,2m x 1,9m - Mã SP: PE-7KT: 1,2m x 1,9m giá: 470,000 VND

Đệm PE 7cm cỡ 1,5m x 1,9m - Mã SP: PE-7KT: 1,2m x 1,9m giá: 550,000 VND

Đệm PE 7cm cỡ 1,6m x 2m - Mã SP: PE-7KT: 1,6m x 2m giá: 600,000 VND

Đệm PE 7cm cỡ 1,8m x 2m - Mã SP: PE-7KT: 1,8m x 2m giá: 660,000 VND

Báo giá đệm PE dày 9cm

Đệm PE 9cm cỡ 1m x 1,9m - Mã SP: PE-9KT: 1m x 1,9m giá: 480,000 VND

Đệm PE 9cm cỡ 1,2m x 1,9m - Mã SP: PE-9KT: 1,2m x 1,9m giá: 550,000 VND

Đệm PE 9cm cỡ 1,5m x 1,9m - Mã SP: PE-5KT: 1,5m x 1,9m giá: 650,000 VND

Đệm PE 9cm cỡ 1,6m x 2m - Mã SP: PE-9KT: 1,6m x 2m giá: 730,000 VND

Đệm PE 9cm cỡ 1,8m x 2m - Mã SP: PE-9KT: 1,8m x 2m giá: 800,000 VND



* SOFA NEW miễn phí vận chuyển cho khách hàng trong phạm vi 05 km
* Liên hệ: Nội thất Hưng Thủy
* Điện thoại: 0163.696.8888
* Địa chỉ: 120 Đường Nguyễn Khoái - HN[/chitiet]

Sản phẩm khuyến mãi

Nội Thất Hưng Thủy - Địa chỉ: 184 Nguyễn Khoái - Hotline: 033.696.8888