[giaban]Call[/giaban] [giacu]0[/giacu] [chitiet] - Thanh lý 100 cái bàn ô sin - Giá bán: 350K/cái
- Tình trạng: còn mới 100%
- Kích thước: 55 x 100cm
- Chất liệu: Chân bằng gỗ thịt , mặt bằng gỗ veneer
- Liên hệ: 0913998816 - 0915998816
[/chitiet]

Liên Quan

Sản phẩm khuyến mãi

Nội Thất Hưng Thủy

Hotline: 033 696 8888 - 0799 019 888

Địa chỉ: 184 Nguyễn Khoái - Hà Nội